Istraživanje pokazalo: Najstarije dijete je najpametnije

Prema istraživanju koje su proveli ekonomisti sa univerziteta u Edinburgu prvorođena djeca su najpametnija.

Naime, prvorođena djeca imaju “mentalnu prednost” u odnosu na mlađu braću i sestre, a razlog za to je činjenica da su imali veću stimulaciju od roditelja.

U istraživanju je bilo uključeno 5000 djece stare do 14 godina, od kojih je traženo da rješavaju testove čitanja i vokabulara svake dvije godine. Rezultati su pokazali da su najstarija djeca imala najviše rezultate IQ testova od najranije dobi.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Human Resources. Istraživači tvrde da njihovo istraživanje ukazuje na postojanje “efekta redoslijeda rođenja” zbog kojeg starija djeca imaju bolje plaće, bolje poslove i bolju edukaciju.

“Naše istraživanje ukazuje na to da je promjena u roditeljskom ponašanju uzrok zbog kojeg redoslijed rođenja utječe na kvalitetu poslova i obrazovanje”, rekli su sa univerziteta u Edinburgu.