PREDSTAVLJAMO: Biljka mesožderka (VIDEO)

Biljke mesožderke (eng. Carnivorous plants) ili karnivorne biljke jesu biljke s organima za hvatanje i probavu malenih životinja, najčešće kukaca. Takve biljke ne mogu proizvesti tvari neophodne za život procesom fotosinteze te obično rastu na područjima siromašnima nitratima, pa taj problem rješavaju na način da iskorištavaju nitrate iz životinjskih bjelančevina.

U tu svrhu mesožderke su modificirale listove kako bi mogle uloviti svoj plijen. One to čine na aktivan ili pasivan način. Kod aktivne klopke, listovi su tako preobraženi da svojim pokretanjem hvataju i onesposobljavaju plijen koji zatim razgrade uz pomoć svojih probavnih sokova.

VENERINA MUHOLOVKA

Venerina muholovka (Dionaea muscipula) najpoznatija je biljka mesožderka na svijetu. Otkrivena je na prijelazu 18./19. st. u Karolini, u SAD-u. Raste u močvarnim područjima, gdje zbog nedostatka visoke vegetacije i konstantne prisutnosti vode ima jako puno direktnog sunčevog svijetla.

Dionaea muscipula privlači pažnju zbog svog specifičnog lista koji se nakon podražaja zatvara munjevitom brzinom. Plojka lista sastavljena je od dvije polovice koje na rubovima nose čvrste čekinje i mogu se brzo zaklopiti. Listovi narastu 6 – 15 cm. Cvjetovi su bijeli, ima ih 3 – 10 na cvjetnoj stapci, no biljka cvate tek kad navrši 6 – 7 godina.

Venerina muholovka prezimljava mirujući, a na proljeće ponovno rastu novi listovi. U ljeto, unutarnja strana lista-klopke boji se u crveno kako bi privukla pažnju kukaca.