U KOJEM SMJERU SE VRTI DJEVOJKA? Pogledajte VIDEO i saznajte koju vrstu INTELIGENCIJE posjedujete

Ovaj test je stvorio Japanac Nobujuki Kajahara još 2003. godine. Radi se o optičkoj iluziji pomoću koje je moguće odrediti koja strana mozga je dominantnija.

Test je jednostavan, treba samo par minuta promatrati plesačicu i uočiti u kom se smjeru ona vrti. Ukoliko konstantno vidite da se plesačica vrti u jednom smjeru onda to znači da kod vas dominira ona strana mozga koja je dolje naznačena i u kojoj se odigravaju slijedeći psihofizički procesi i načini razmišljanja.

Ukoliko plesačica mijenja smjer u kojem se okreće to znači da koristite obje strane mozga u razmišljanju i djelovanju. Što je češća promjena smjera utoliko vaš mozak koristite potpunije.

Vidite li plesačicu kako se okreće u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto?