Provjerite svoju moć opažanja i riješite foto zagonetku

Provjerite svoju inteligenciju ovom zagonetkom, koja se, između ostalog, koristila za pripremu obavještajaca u SSSR-u. Pogledajte sliku i odgovorite na nekoliko pitanja o njoj.

U nekadašnjem Sovjetskom savezu studenti su osim prijemnog ispita morali da riješe ovakve zagonetke. Također, i kandidatima za rad u KGB-u su inteligenciju i zapažanje provjeravali na ovaj način.

Pokušajte i vi. Pogledajte sliku i argumentovano odgovorite na nekoliko pitanja o njoj.

PITANJA:

1. Da li su ovi ljudi već mnogo puta kampovali?
2. Da li ovi ljudi znaju dobro da vode domaćinstvo?
3. Da li je rijeka plovna?
4. Hoće li se veš dugo sušiti?
5. Hoće li suncokret još puno rasti?
6. Koliko je daleko od grada ovaj kamp?
7. U koji grad leti avion?

Pročitajte odgovore na drugoj strani!